Hodžić: Investicije i razvoj preduzetništva put su ka boljem životu svih građana