Durgutović sa ambasadorom Kube: Očuvati i nadgraditi tradicionalno prijateljske odnose