Ćosović: Novim zakonom regulativa iz oblasti zaštite potrošača usklađuje se sa pravom EU