Bačevac: Negovanje međugeneracijske solidarnosti osnova je humanijeg društva