Bačevac pozvao nezavisne institucije da insistiraju na ravnopravnosti svih građana