Bačevac: Podrška širim ovlašćenjima Zaštitnika građana u zaštiti ljudskih i manjinskih prava