Bačevac: Naš zadatak je da obeležavamo ovaj dan kao pomen na žrtve i upozorenje za budućnost