Bačevac: Institucija zaštitnika građana mora da sprečava ugrožavanje osnovnih ljudskih prava svih građana