Jovanović primio delegaciju Nacionalnog fudbalskog tima Roma Srbije