Mijatović: Napraviti moderniji i uređeniji sistem u okviru raspoloživih sredstava