Žujović: Ljudska prava ne smeju da budu predmet dnevne politike, podrška za ugrožene i marginalizovane