Vujović učestvovala u panel diskusiji na međunarodnom seminaru Švedskog Internacionalnog Centra za Lokalnu Demokratiju