Veljović: Izmene zakona imaju važan socijalni karakte