Veljović: Budžetski prihodi da potiču od poreza koji treba da bude ravnomerno raspoređen