U Bukureštu održan sastanak članova Parlamentarne dimenzije Centralnoevropske inicijative