Socijaldemokratskoj partiji Srbije pristupilo udruženje građana “Od naroda za narod”