Socijaldemokratska partija Srbije pruža punu podršku svim državnim organima u borbi protiv organizovanog kriminala i mafije