Smanjuje se broj nezaposlenih – za koga sve ima posla