Jefić Branković: Izmene pravosudnih zakona donose manji uticaj politike i veću nezavisnost pravosuđa