Rasim Ljajic sa radnicima na izgradnji puta Novi Pazar-Tutin