Predstavnici SDP Srbije razgovarali sa posrednicima EU u okviru pripremnih konsultacija za početak međustranačkog dijaloga