Predsednik SDP Srbije

Rasim Ljajić

predsednik SDP
“Ljudi su preči od
velikih reči!”
Rasim Ljajić, rođen je 28. januara 1964. u Novom Pazaru gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet završio je u Sarajevu.   U periodu od 1989. do 2000. godine radio je kao novinar za brojne dnevne i periodične listove na prostoru bivše SFRJ.   Politikom se bavi od 1990. godine kada je izabran za generalnog sekretara SDA Sandžaka. Od 1994. godine predsednik je Koalicije Sandžak koja je 2000. godine preimenovana u Sandžačku demokratsku partiju. Posle petooktobarskih promena izabran je za ministra za nacionalne i etničke zajednice u Vladi SRJ.   Posle izbijanja krize na jugu Srbije, u decembru 2000. godine obavljao je funkciju potpredsednika Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa. Od septembra 2005. godine do jula 2008. bio je predsednik Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.

U avgustu 2001. godine imenovan je za potpredsednika Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju.

 

Nakon potpisivanja Beogradskog sporazuma marta 2003. godine izabran je za ministra za ljudska i manjinska prava u Savetu ministara SCG. U periodu od 2003. do 2006. godine obavljao je dužnost kopredsednika Mešovitog komiteta za ekonomsku saradnju sa arapskim zemljama.

 

Od jula 2004. predsednik je Nacionalnog saveta za saradnju sa MKTJ, a od jula 2006. koordinator za sprovođenje Akcionog plana za završetak saradnje sa MKTJ. Nedeljnik Vreme proglasio ga je za ličnost 2004. godine, a Evropski pokret u Srbiji dodelio mu je priznanje Najevropljanin za oblast politike u 2005. godini. U anketi agencije Pragma 2006. godine izabran je za najkomunikativnijeg političara.

 

Na sednici Narodne skupštine održanoj 15. maja 2007. izabran je za ministra rada i socijalne politike u Vladi Republike Srbije. Na istu funkciju izabran je na sednici Narodne skupštine koja je održana 8. jula 2008. godine.

 

Od jula 2012. do aprila 2014. godine obavljao je funkciju potpredsednika Vlade i ministra za spoljnu i unutrašnju trgovinu i telekomunikacije.

 

Za potpredsednika Vlade republike Srbije i ministra za trgovinu, telekomunikacije i turizam izabran je na sednici Skupštine Srbije 27. aprila 2014. godine, a tu je funkciju nastavio da obavlja i nakon formiranja Vlade 2016. godine, a zatim i u rekonstruisanoj Vladi, posle predsedničkih izbora 2017. godine.

 

Oženjen je i ima dvoje dece. Služi se engleskim i ruskim jezikom.