Poslanička grupa AP Vojvodina

Aktivnosti poslanika u odborima:

  1. Odbor za utvrđivanje pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi
  2. Odbor za nacionalnu ravnopravnost
  3. Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine
  4. Odbor za ravnopravnost polova