Održan online sastanak predsednika Foruma mladih SDP Srbije sa predsedikom i potpredsednicima Pokrajinskog odbora Foruma mladih SDP Srbije