Mušić predsedavao prvoj sednici Saveta za zapošljavanje Grada Beograda