Mijatović predstavio rad Fokus grupe u društvenom dijalogu o ciljevima održivog razvoja