Mijatović na sastanku Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona EU i Srbije