Mihajlović Vacić na zasedanju Saveta Socijalističke Internacionale