Mihailović: Solidarnost mora biti vodeći princip u borbi za prava građana u oblasti mentalnog zdravlja