Mihailović: Kakav je plan i strategija organizovanja mobilnih timova za vakcinaciju?