Mihailović: Dužni smo da svakodnevno afirmišemo toleranciju i antifašističke vrednosti