Matić: Porast deviznog priliva od turizma za 72,4% u odnosu na 2019.