Matić: Početak normalizacije prekograničnh kretanja