Matić: Кvalitet mobilnih usluga je porastao u odnosu na prošlu godinu