Mahmutović: Unaprediti rad na sprečavanju i ublažavanju posledica klimatskih promena