Mahmutović: Srbija iz godine u godinu može biti sve ponosnija na rezultate u proizvodnji hrane