Mahmutović: Radni sastanak sa zamenikom ambasadora Republike Kazahstan