Mahmutović: Ovaj sajam na najbolji način predstavlja poljoprivredne potencijale sa kojima Srbija raspolaže