Mahmutović: Digitalizacija u osiguranju poljoprivredne proizvodnje