U Novom Sadu organizovan koktel povodom prijema novih članova