Karanac: Srbija treba podjednako da brine o istorijskim, verskim i kulturnim spomenicima svih naroda