Karanac: Solidarnost i prijateljstvo sa Iranom osnova dobrih odnosa