Karanac: Širokopojasni internet u svakoj kući je vitalna investicija za ravnomerni razvoj