Karanac: Rebalans budžeta dobro postavljen – Srbija u vreme najveće krize uspela da održi stabilne javne finansije