Karanac prisustvovala obeležavanju Međunarodnog dana slepih i slabovidih osoba