Karanac: Poboljšanje položaja korisnika smeštaja u socijalnoj zaštiti za pohvalu, neophodno da ga prati podrška porodicama sa decom i podrška deci