Karanac o sporazumu Srbije i Irana u oblasti zaštite bilja