Karanac: Država prepoznala sektore i delatnosti koji su pogođeni krizom