Karanac: Budžet za 2022. godinu je razvojni i okrenut investicijama i podizanju standarda