Kandić: Zabranjena prodaja garderobe sa natpisom “Nož, žica”